HR EN

Grad Koprivnica

Odžana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

Dana 6.5.2022. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa sljedećim dnevnim redom

01. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu GD Crvenog križa Koprivnica

02. Razmatranje prijedloga:

a) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2022. godinu

c) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

03. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice

04. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u

socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu

05. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u

području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

06. Razno

TOČKA 1)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu GD Crvenog križa Koprivnica.

TOČKA 2. a)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora

TOČKA 2. b)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu  Grada Koprivnice za 2022. godinu

TOČKA 2. c)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana  Grada Koprivnice za 2022. godinu

TOČKA 3.)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice.

TOČKA 4)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 5)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice