HR EN

Grad Koprivnica

Održana sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 31.01.2022. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša za sljedećim dnevnim redom:

1.Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

2.Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

3.Razmatranje prijedloga:

a) Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

b) Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

4.Razmatranje prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Koprivnice

5.Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine

6.Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja manjeg Urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje – 2027. godine

7.Donošenje Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2022. godini

8.Razmatranje prijedloga:

a)Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

b)Plan razvoja sustava civilne zaštite na  području Grada Koprivnice za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

9.Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 435 u katastarskoj općini Herešin

10.Razno.

TOČKA 1.

Odbor je većinom glasova (5“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

TOČKA 2.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

TOČKA 3 a i b.

a)Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

b)Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (7“za“)  podržao prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Koprivnice

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine

TOČKA 6.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine

TOČKA 7.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2022. godini

TOČKA _8.

a)Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

b)Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na  području Grada Koprivnice za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 435 u katastarskoj općini Herešin

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice