HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja

Dana 24.6.2022. godine održana je sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja sa sljedećim dnevnim redom:

 

01. Razmatranje prijedloga Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Koprivnice

02. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Koprivnice

03. Razno

TOČKA 1.

Razmatranje prijedloga Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Koprivnice

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga Odluke o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Koprivnice

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice