HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport

Dana 18.03.2022. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom:

 

1.Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi za 2021. godinu:

a) Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica,

b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica

c) Muzeja grada Koprivnice

2.Razmatranje prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica

3.Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Strategije razvoja grada Koprivnice do 2030. godine

4.Razno.-

 

TOČKA 1.

 

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi za 2021. godinu:

a) Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica,

b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica

c) Muzeja grada Koprivnice

 

ODBOR je:

 

a)Jednoglasno (5 „za“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu  Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

 

b) Jednoglasno (5 „za“ ) podržao prijedlog podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica

 

c) Jednoglasno (5 „za“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Muzeja grada Koprivnice

 

TOČKA 2.

 

Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Strategije razvoja grada Koprivnice do 2030. godine

 

ODBOR je Jednoglasno (5 „za“ ) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja grada Koprivnice do 2030. godine.

 

TOČKA 3.

 

Razmatranje prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica

 

ODBOR je Jednoglasno (5 „za“ ) podržao prijedlog Odluke o podjeli Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice