HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i spor

Dana 6.5.2022. godine održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa sljedećim dnevnim redom

 

01. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu:

a) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice

b) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice

02. Razmatranje prijedloga:

a) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu

c) Programa o I. izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godine

d) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu

e) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

f) Programa o I. izmjenama Programa javnih potreba u području udruga građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

03. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

04. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice

05. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2021. godinu:

a) u kulturi i turizmu Grada Koprivnice,

b) u obrazovanju Grada Koprivnice,

c) u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice,

d) u sportu Grada Koprivnice,

e) u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice,

f) u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice

g) u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice

06. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog  i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2022. godini

07. Razmatranje Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice

08. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2022./2023

09. Razno

TOČKA 1.a)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice

TOČKA 1.b.)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice.

TOČKA 2. a)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora

TOČKA 2. b)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu

TOČKA 2. c)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama i dopuni  Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godine

TOČKA 2. d)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu

TOČKA 2. e)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o I. izmjenama Programa javnih potreba u području udruga građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

TOČKA 2. f)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

TOČKA 3.)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

TOČKA 4.)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog  Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice

TOČKA 5.)

Odbor je:

a) jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi i turizmu za 2021. godinu

b) jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu

c) jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu

d) jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu

e) jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice  za 2021. godinu

f) jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području unapređenje kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

g) jednoglasno (5“za“)podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA 6.)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog  Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog  i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2022. godini

TOČKA 7.)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao Prijedlog mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice

TOČKA 8.)

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2022./2023

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice