HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za proračun i financije

Dana 14.10.2022. godine Odbor za proračun i financije održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga:
    1. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu
    2. Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.
  2. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
  3. Razno

TOČKA 1.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu

Odbor je jednoglasno (5“za“)podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.

TOČKA 2.

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice