HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za obitelj i mlade

Dana 6.5.2022. godine održana je sjednica Odbora za obitelj i mlade sa sljedećim dnevnim redom

  1. Razmatranje prijedloga:
    1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora
    2. Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice
  3. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjeni  i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta
  4. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu
  5. Razno

TOČKA 1 a)

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, iz nadležnosti Odbora

TOČKA 1. b)

Odbor je većinom glasova (5“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana  Grada Koprivnice za 2022. godinu

TOČKA 2.)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice

TOČKA 3.)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Pravilnika o izmjeni  i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta

TOČKA 4)

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice