HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 18.3.2022.godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

1.Razmatranje prijedloga

a) Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Peteranac

b) Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva  Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

c) Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

2.Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2021. godinu

3.Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Strategije razvoja grada Koprivnice do 2030. godine

4.Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2022. do 2028. godine

5.Razmatranje prijedloga Plana upravljanja nekretninama u 2022. godini

6.Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u Ulici Ivice Hiršla u Koprivnici

7.Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Općih uvjeta za isporuku komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice

8.Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 1039/38 u katastarskoj općini Koprivnica

9.Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2022. godinu

10.Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2021. godinu

11.Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

12.Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3076/3 u katastarskoj općini Koprivnica

13.Razno.-

Odbor je:

 

TOČKA 1.

Razmatranje prijedloga:

a) Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Peteranec

b) Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva  Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

c) Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

ODBOR je:

a) Jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Odluke o prodaji poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

b) Jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva  Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

c) jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

 

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2021. godinu

 

Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2021. godinu

 

TOČKA 3.

Razmatranje prijedloga  Zaključka o usvajanju Strategije razvoja grada Koprivnice do 2030. godine

 

Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja grada Koprivnice do 2030. godine

 

TOČKA 4.

Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2022. do 2028. godine

 

Odbor je većinom glasova (4 „za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2022. do 2028. godine

 

TOČKA 5.

Razmatranje prijedloga Plana upravljanja nekretninama u 2022. godini

 

Odbor je jednoglasno ( 6“za“) podržao prijedlog Plana upravljanja nekretninama u 2022. godini

 

TOČKA 6.

Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u Ulici Ivice Hiršla u Koprivnici

 

Odbor je jednoglasno (6 „za“ ) podržao prijedlog Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u Ulici Ivice Hiršla u Koprivnici

 

TOČKA 7.

Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 1039/38 u katastarskoj općini Koprivnica

 

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 1039/38 u katastarskoj općini Koprivnica

 

TOČKA 8.

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Općih uvjeta za isporuku komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova

 

Odbor je  jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnost na prijedlog Općih uvjeta za isporuku komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova

 

TOČKA 9.

Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2022. godinu

 

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2022. godinu

 

TOČKA 10.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2021. godinu

 

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2021. godinu

 

TOČKA 11.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

 

TOČKA 12.

Razmatranje prijedloga  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3076/3 u katastarskoj općini Koprivnica

 

Odbor je jednoglasno (6 „za“)  podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3076/3 u katastarskoj općini Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice