HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 29.8.2022. održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) ENTER KOPRIVNICA d.o.o.
  d) RK PODRAVKA s.d.d.
  e) Regionalna energetska agencija Sjever
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

TOČKA 1.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu trgovačkih društava i agencija:
a) KOMUNALAC d.o.o.
b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
c) ENTER KOPRIVNICA d.o.o.
d) RK PODRAVKA s.d.d.
e) Regionalna energetska agencija Sjever
f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

Odbor je:

a) većinom glasova (4 „za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva GKP KOMUNALAC d.o.o

b) većinom glasova (4 „za“, 2“suzdržana“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

c) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva ENTER KOPRIVNICA d.o.o

d) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva RUKOMETNI KLUB PODRAVKA

e) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER

f) jednoglasno (6 „za,) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2021. godinu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

TOČKA 2.

Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju o izmjenama Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

Odbor je jednoglasno (6 „za“) podržao prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice