HR EN

Grad Koprivnica

Održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i  zaštitu okoliša

Dana 27.6.2022. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i  zaštitu okoliša sa sljedećim dnevnim redom:

 

01. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu:

a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice

02. Razmatranje prijedloga Odluke o spajanju (sjedinjenju) poslovnih udjela i smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

03. Razmatranje prijedloga Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

04. Razmatranje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

05. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

06. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

07. Razmatranje prijedloga Odluke o sklapanju I. Aneksa Ugovora broj 271/15 o osnivanju prava građenja

08. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju odobrenja Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica za darovanje nekretnina i prihvatu darovanja nekretnina

09. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 2719 u katastarskoj općini Jagnjedovec – grad i katastarskoj čestici 1224 u katastarskoj općini Koprivnički Bregi

10. Razno.

TOČKA  1.

a) Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2021. godinu

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2021. godinu

b) Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice za 2021. godinu

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice za 2021. godinu

TOČKA  2.

Razmatranje prijedloga Odluke o spajanju (sjedinjenju) poslovnih udjela i smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o spajanju (sjedinjenju) poslovnih udjela i smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

TOČKA  3.

Razmatranje prijedloga Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

TOČKA  4.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

TOČKA  5.

Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

TOČKA  6.

Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 1“suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

TOČKA  7.

Razmatranje prijedloga Odluke o sklapanju I. Aneksa Ugovora broj 271/15 o osnivanju prava građenja

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o sklapanju I. Aneksa Ugovora broj 271/15 o osnivanju prava građenja

TOČKA  8.

Razmatranje prijedloga Odluke o davanju odobrenja Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica za darovanje nekretnina  i prihvatu darovanja nekretnina

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o davanju odobrenja Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica za darovanje nekretnina  i prihvatu darovanja nekretnina.

TOČKA  9.

Razmatranje prijedloga  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 2719 u katastarskoj općini Jagnjedovec – grad i katastarskoj čestici 1224 u katastarskoj općini Koprivnički Bregi

Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 2719 u katastarskoj općini Jagnjedovec – grad i katastarskoj čestici 1224 u katastarskoj općini Koprivnički Bregi

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice