HR EN

Grad Koprivnica

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 16.7.2018.

Dana 16.7.2018. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu za 2017. godinu:
  a) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  b) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 2. Razmatranje prijedloga:
  a) I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora
  b) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018. godinu
  c) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018. godinu
  d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2018. godinu
  e) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018. godinu
  f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2018.godini.
 4. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem  na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019.
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2018./2019.
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na:
 9. a) godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
 10. b) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu vanjske stolarije
 11. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 12. Razno.-

 

TOČKA 1.

a)Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju  i Izvješća o radu za 2017. godinu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice

b) Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju  i Izvješća o radu za 2017. godinu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice

TOČKA 2 .

a) Odbor je   većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora

b) Odbor je  većinom glasova (5“za“, 1“suzdržan“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama i dopuni javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018.godinu

c) Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama i dopuni  javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018.godinu

d) Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2018.godinu

e) Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018.godinu

f) Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018.godinu

TOČKA 3.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2018. godini

TOČKA 4.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice

TOČKA 5.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

TOČKA 6.

Odbor je većinom glasova (4“za“, 2 „suzdržana“) podržao prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje  troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem  na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019.

TOČKA 7.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2018./2019.

TOČKA 8.
a) Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na godišnji otpis knjižnične građe svih odjela

b) Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu vanjske stolarije

TOČKA 9.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica

 

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice