HR EN

Grad Koprivnica

Odbor za proračun i financije, 05.12.2016.

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
  3. Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih za liste grupe birača u 2017. godini.

TOČKA 1.
Odbor je većinu glasova (4“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu

TOČKA 2.
Odbor je većinu glasova (4“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

TOČKA 3.
Odbor je većinom glasova (4“za“, 1 „suzdržan“) podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu

TOČKA 4.
Odbor je većinom glasova (4“za“, 1“protiv“) podržao prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

TOČKA 5.
Odbor je jednoglasno (5“za“) podržao prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u 2017. godini

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice