HR EN

Grad Koprivnica

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,05.12.2016.

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša na sjednici 05.12.2016. održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 12.10.2016.
 2. Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju  između KOMUNALAC d.o.o. i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.
 3. Razmatranje prijedloga:
  a) Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
  b) Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 4. Razmatranje prijedloga:
  a) III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu (iz nadležnosti Odbora)
  b) Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
  c) Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016. godinu
 5. Razmatranje prijedloga:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu
 6. Razmatranje prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju na korištenje zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara b.b. u Koprivnici
 7. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici za  2016. godinu.
 8. Razmatranje prijedloga Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta k.č.br. 5497/12 k.o. Koprivnica
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju statusa  javnog dobra u općoj uporabi k.č.br. 5365/2
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka na području Grada Koprivnice – Nerazvrstana cesta oznake NC 017
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini
 13. Razmatranje prijedloga:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2017. godinu


TOČKA 1.
Odbor je jednoglasno usvojio zapisnik sa sjednice odbora od 12.10.2016.

TOČKA 2.
Odbor je većinom glasova (4“za“, 2“protiv“) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju između KOMUNALAC d.o.o. i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.

TOČKA 3.
a) Odbor je većinom glasova (4 „za“, 2 „protiv“) podržao prijedlog Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
b) Odbor je većinom glasova (4 „za, 2 „protiv“) podržao prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica

TOČKA 4.
a) Odbor je većinom glasova (4 „za, 2“protiv“) podržao prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
b) Odbor je većinom glasova (4“za, 2“protiv“) podržao prijedlog Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
c) Odbor je većinom glasova (4 „za“, 2“protiv“) podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016. godinu

TOČKA 5.
a) Odbor je većinom glasova (4“za, 2“protiv“) podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
b) Odbor je većinom glasova (4“za“, 2 „protiv“) podržao prijedlog Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
c) Odbor je većinu glasova (4“za, 2“protiv“) podržao prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu

TOČKA 6.
Odbor je jednoglasno (6“za) podržao prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju na korištenje zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara b.b. u Koprivnici

TOČKA 7.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćenju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovnosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici za 2016. godinu

TOČKA 8.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključke o prodaji građevinskog zemljišta k.č.br. 5497/12 k.o. Koprivnica

TOČKA 9.
Odbor je jednoglasno  (6“za“) podržao prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi k.č.br. 5365/2

TOČKA 10.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije spojene prometnice između naselja Starigrada i naselja Reka na području Grada Koprivnice – Nerazvrstana cesta NC017

TOČKA 11.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radniča“

TOČKA 12.
Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini

TOČKA 13.
a) Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
b) Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2017.godinu

 

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice