HR EN

Grad Koprivnica

Koordinacijski odbor Grada Koprivnice za vođenje akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” – 11.09.2014.

Dana 11. rujna 2014. godine održana je sjednica Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”, sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Obilježavanje Dječjeg tjedna (prvi puni tjedan u mjesecu listopadu 2014. godine)
  2. Donošenje Prijedloga za uplatu godišnje kotizacije u svrhu sufinanciranja aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
  3. Najava 11. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske u Koprivnici, svibanj 2015. godine
  4. Ostalo.-

  1. predsjednica je prisutne podsjetila kako se Dječji tjedan održava u prvom punom tjednu listopada te traje sedam dana, a ove je godine to od 6. – 12. listopada, s time da se prvi dan, odnosno 6. listopada 2014. godine obilježava Međunarodni dan djeteta. Ove godine također je u planu, sad već i tradicionalno, obilježavanje i u gradu Koprivnici, a na Odboru je da se osmisli programski sadržaj. Nadalje, istaknuto je da se 11. listopada obilježava Međunarodni dan djevojčica, a s obzirom da se također radi o danu koji se odnedavno slavi na inicijativu UN-a, te se u našoj sredini još nije posebno obilježavao, predloženo je da se kao novost uvedu neke aktivnosti i povodom tog dana. Dogovoreno je da će se u okviru ustanova i udruga teme Dječjeg tjedna posvetiti životu djevojčica i specifičnim problemima s kojima se suočavaju i koji su uočeni na razini pojedine ustanove.
  2. O uplati godišnje kotizacije Središnjem koordinacijskom odboru povela se značajna rasprava zaključak koje je bio da se ista neće uplatiti do detaljnijih povratnih informacija predstavnika Društva Naša djeca Koprivnica veće angažiranosti Odbora u našoj sredini te financijskom i nematerijalnoj podršci provođenju Akcije u Koprivnici.
  3. Prisutni su informirani kako će domaćin narednih susreta Dječjih vijeća Hrvatske biti Koprivnica, a održat će se u svibnju sljedeće godine, na koji će doći predstavnici svih dječjih vijeća diljem Hrvatske sa svojim voditeljima. Posebnost ovih susreta je da se proglašavaju naj projekti i prezentira rad pojedinih dječjih vijeća, organiziraju se radionice na razne aktualne teme za djecu, ali i za njihove voditelje.
  4. Najavljena je inicijativa Dječjeg vijeća o pokretanju dodjele javnog priznanja za Naj dječje djelo grada Koprivnice. Iznesena je i predstavljena potreba za organiziranjem prikupljanja pomoći bolesnoj koprivničkoj djevojčici koja jedina u hrvatskoj boluje od teške autoimune bolesti, a zaključak je bio kako se inicijativa mora podići na višu razinu radi visine potrebnih sredstava nužnih za odlazak na operaciju i liječenje u SAD. Prisutni su informirani o otvorenom pozivu Središnjeg Odobra za „Naj – akciju 2014.“ godine, a kandidatura iz naše sredine bit će upućena u zadanom roku i zadanim okvirima prosudbenoj komisiji na ocjenjivanje, te je u tijeku prikupljanje prijedloga. Na kraju je iznesena i inicijativa dr. Sačer, predsjednice Lige protiv raka, te potreba podrške na razini gradske uprave u pogledu „agresivnijeg“ pristupa borbi protiv pušenja i to u okviru osnovnih škola o čemu će se informirati Vijeće za prevenciju.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice