HR EN

Grad Koprivnica

9. sjednica Gradskog vijeća

Dana 27.6.2022. godine održana je 9. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

D N E V N I   R E D

01. Pitanja i prijedlozi,

02. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu:

a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice

b)Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice

03. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

04. Donošenje Odluke o spajanju (sjedinjenju) poslovnih udjela i smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

05. Donošenje:

a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu

b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021.

06. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

07. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

08. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

09. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice

10. Donošenje Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

11. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Koprivnice

12. Donošenje Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2022./2023.

13. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, polaznike osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnice, u školskoj godini 2022./2023.

14. Donošenje Odluke o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Koprivnice

15. Donošenje Odluke o davanju odobrenja Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica za darovanje nekretnina i prihvatu darovanja nekretnina.

16. Donošenje Odluke o sklapanju I. Aneksa Ugovora broj 271/15 o osnivanju prava građenja

17. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 2719 u katastarskoj općini Jagnjedovec – grad i katastarskoj čestici 1224 u katastarskoj općini Koprivnički Bregi

Materijale sa 9. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 9. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati OVDJE.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice