HR EN

Grad Koprivnica

9. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.03.2010. godine održana je 9. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o raduza 2009. godinu:
  a)      Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
  b)      Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c)      Muzeja grada Koprivnice
 3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Koprivnice.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za izvještajno razdoblje u 2009. godini.
 5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Koprivnice.
 6. Donošenje Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice.
 7. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Občine Domžale (Republika Slovenija).
 8. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Koprivnici.
 11. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za financiranje rada političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata iz Proračuna Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta.
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
 14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskoj službi.
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima.
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2009.g.
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2009. godine u okviru akcije «Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica»
 19. Donošenje Akcijskog plana provođenja akcije «Sretno dijete – sretan grad-Koprivnica» za 2010.
 20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2008. do 2010. godine, za 2009. g.
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2009. godinu.

Sjednicu možete skinuti ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice