HR EN

Grad Koprivnica

8. sjednica Gradskog vijeća

16.12.2005. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2005. godinu.
  2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2005. godinu.
  3. Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu.
 3. Donošenje :
  1. Proračuna Grada Koprivnice za 2006. godinu.
  2. Konsolidiranog Proračuna Grada Koprivnice za 2006. godinu
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2006. godinu.
  4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu.
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2006. godinu.
 5. Donošenje Projekcije Proračuna Grada Koprivnice za 2007. i 2008. godinu
 6. Donošenje Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice
 7. Donošenje Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Koprivnice za razdoblje od 2006. do 2009. godine.
 8. Donošenje:
  1. Programa provođenja obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Koprivnice za 2006. godinu
  2. Operativnog plana obvezatne preventivne deratizacije Grada Koprivnice za 2006. godinu.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora:
  1. OŠ “Đuro Ester” Koprivnica
  2. Osnovne glazbene škole “Fortunat Pintarić” Koprivnica

Skinite sjednicu u word dokumentu (zip) ovdje. (veličina 179 kb)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice