HR EN

Grad Koprivnica

8. sjednica Gradskog vijeća

Dana 9.5.2022. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 

D N E V N I   R E D

1. Pitanja i prijedlozi,

2. Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu:

a) GD Crvenog križa Koprivnica

b) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice

C) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice

4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Privremenog statuta Osnovne škole „Podolice“ Koprivnica

5. Donošenje:

a) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu

b) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu

c) Programa o I. izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godine

d) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu

e) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2022. godinu

f) Programa o I. izmjenama Programa javnih potreba u području udruga građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

g) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području grada Koprivnice

8. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta

9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2021. godinu:

a) u kulturi i turizmu Grada Koprivnice,

b) u obrazovanju Grada Koprivnice,

c) u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice,

d) u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice,

e) u sportu Grada Koprivnice,

f) u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice,

g) u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice

h) u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice

11. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog

i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2022. godini

12. Donošenje Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice

13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2022./2023.

14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice

Materijale sa 8. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice