HR EN

Grad Koprivnica

7. sjednica Gradskog vijeća

Dana 21.03.2022. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  1. Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Peteranec
  2. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva  Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću
  3. Odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi za 2021. godinu:
 1. a) Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica,
 2. b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
 3. c) Muzeja grada Koprivnice
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2021. godinu
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
 6. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2021. godinu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Strategije razvoja Grada Koprivnice do 2030. godine
 9. Donošenje Odluke o određivanju imena novoformiranih ulica na području Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o podjeli Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2022. do 2028. godine.
 13. Donošenje Plana upravljanja nekretninama u 2022. godini.
 14. Donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u Ulici Ivice Hiršla u Koprivnici
 15. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 1039/38 u katastarskoj općini Koprivnica
 16. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta za isporuku komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova
 17. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2022. godinu
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2021. godinu
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 20. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3076/3 u katastarskoj općini Koprivnica.

Materijale sa 7. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 7. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati OVDJE.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice