HR EN

Grad Koprivnica

7. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.12.2009. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:1.

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2010. godinu
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2010. godinu
 3. Donošenje Projekcije Proračuna Grada Koprivnice za 2011. i 2012. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2010. godinu.
 5. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice
 6. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
 7. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2010. godinu
 8. Utvrđivanje Prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada s financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2010. godinu
 11. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice ( Republika Hrvatska ) i Opštine Nikšić ( Crna Gora )
 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zaključenje IV. Aneksa Ugovora broj 167/06.

Materijale sa sjednice Gradskog vijeća možete skinuti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice