HR EN

Grad Koprivnica

6. sjednica Gradskog vijeća

Dana 30.11.2009. godine održana je 6. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:1.

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2009. godinu ( Prilog 1., Prilog 2., Prilog 3., Prilog 4., Prilog 5., Prilog 6.
  b) Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2009. godinu
  c) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.
 3. Razmatranje prijedloga:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2010. godinu
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2009. godinu.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.
 6. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade na području Grada Koprivnice.
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća:
  a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica ispred osnivača
  b) Muzeja Grada Koprivnice ispred osnivača
  c) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica ispred osnivača
  d) Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica ispred osnivača.
 8. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice
  b) imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2009. godinu ( Izvješće ).

Materijale sa sjednice Gradskog vijeća možete skinuti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice