HR EN

Grad Koprivnica

6. sjednica Gradskog vijeća

Dana 31.01.2022. godine održana je 6. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 3. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o III. izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
 5. Donošenje:
  1. Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću
  2. Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću
 6. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Koprivnice
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja manjeg Urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021. -2027. godine
 9. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2022. godini
 12. Donošenje Rješenja o:
  1. razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
  2. imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
  3. razrješenju članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  4. imenovanju članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 14. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u programe Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica te pravima i obvezama korisnika usluga
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financiranju troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021/2022.
 17. Donošenje:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
  2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na  području Grada Koprivnice za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 18. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 435 u katastarskoj općini Herešin.
 19. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju uvjeta za kandidate za članove Upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice.

PREDSJEDNIK

Ivan Pal, prof.

 

Materijale sa 6. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 6. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice