HR EN

Grad Koprivnica

6. sjednica Gradskog vijeća

Dana 31.01.2022. godine održana je 6. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 3. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o III. izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
 5. Donošenje:
  1. Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću
  2. Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću
 6. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Koprivnice
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja manjeg Urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021. -2027. godine
 9. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke  o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2022. godini
 12. Donošenje Rješenja o:
  1. razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
  2. imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
  3. razrješenju članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
  4. imenovanju članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 14. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica
 15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u programe Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica te pravima i obvezama korisnika usluga
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financiranju troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021/2022.
 17. Donošenje:
  1. Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu
  2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na  području Grada Koprivnice za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 18. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 435 u katastarskoj općini Herešin.
 19. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju uvjeta za kandidate za članove Upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice.

PREDSJEDNIK

Ivan Pal, prof.

 

Materijale sa 6. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 6. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice