HR EN

Grad Koprivnica

6. sjednica Gradskog vijeća

Dana 30. siječnja 2018. godine održana je 6. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika članova Gradskog vijeća
  -polaganje svečane prisege zamjenika članova Gradskog vijeća
 3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Koprivnice.
 4. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje Uprave Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću
 5. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 8. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 9. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za razdoblje od četiri godine
 10. Donošenje Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Koprivnice
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt  izgradnja vodovodne mreže i crpne stanice u ulici Mirni dol
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici za 2017. godinu
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice od 2010. do 2015. godine
 15. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice-bez raspisivanja javnog poziva
 16. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018.godinu
 17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na (su) financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2017./2018.
 19. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju predsjednice Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport
  b) izboru predsjednika Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport

Materijale sa 6. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 6. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice