HR EN

Grad Koprivnica

5. sjednica Gradskog vijeća

Dana 12.12.2017. održana je 5. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenice člana Gradskog vijeća
  -polaganje svečane prisege zamjenice člana Gradskog vijeća
 3. Donošenje Odluke o  ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice
 4. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu
  d) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018.godinu
  e) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018.godinu
  f) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018.godinu
  g) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2018.godinu
  h) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018.godinu
  i) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018.godinu
  j) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2018. godinu
 5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa Financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2018. godinu.
 7. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2018. godinu.
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2018.godinu
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna Sporazuma o osnivanju ustanove REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
 13. Donošenje Odluke o sniženju početnih cijena k.č.br. 163/2 i k.č.br. 5997,  k.o. Koprivnica
 14. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“
 15. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini
 16. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za k.č.br. 1886/3 u k.o. Koprivnica
 17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2017. godini
 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2017.godini
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2016/2017. godinu
 20. Donošenje:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
 21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica
 22. Donošenje Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 23. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva
  b) imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva
  c) razrješenju člana Odbora za statutarno pravna pitanja
  d) imenovanju članice Odbora za statutarno pravna pitanja
  e) razrješenju člana Odbora za branitelje
  f) imenovanju člana Odbora za branitelje

Materijale sa 5. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 5. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice