HR EN

Grad Koprivnica

5. sjednica Gradskog vijeća 27.10.2009.

Dana 27.10.2009. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2008./2009.
  a)      Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica
  b)      Dječjeg vrtića «Smiješak» Koprivnica
  c)      Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
 3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu osnovnih škola za školsku godinu 2008./2009.:
  a)      OŠ «A.N.Gostovinski Koprivnica
  b)      OŠ «Braća Radić» Koprivnica
  c)      OŠ «Đuro Ester» Koprivnica
  d) OGŠ “Fortunat Pintarić” Koprivnica
  e) COOR “Podravsko sunce” Koprivnica.
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2008./2009.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu «Koprivnica sport» d.o.o. Koprivnica za zaduživanje.
 7. Donošenje
  a) Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2008. i 2009. godini.
  b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite spašavanja na području Grada Koprivnice za razdoblje 2009.-2010. godine.
 8. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovizimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Odluke o dodjeli:
  a) Medalje Grada Koprivnice Borisu Grüngoldu
  b) Medalje Grada Koprivnice Barici Đureta
  c) Medalje Grada Koprivnice prof.dr.sc. Davoru Pavuni
  d) Medalje Grada Koprivnice Milenku Cvitkoviću
  e) Medalje Grada Koprivnice Darku Fajdiću
  f) Medalje Grada Koprivnice Zvonku Jamboru
  g) Medalje Grada Koprivnice Marijanu Korenjaku
  h) Medalje Grada Koprivnice Josipu Kuharu
  i) Medalje Grada Koprivnice Stjepanu Lončaru
  j) Medalje Grada Koprivnice Vladimiru Pavlicu
  k) Plakete Grada Koprivnice trgovačkom društvu A.B.M. d.o.o. Koprivnica
  l) Plakete Grada Koprivnice trgovačkom društvu Hartmann d.o.o. Koprivnica
  m) Plakete Grada Koprivnice Odsjeku kardiologije Opće bolnice «Dr.T. Bardek»
  n) Plakete Grada Koprivnice Radio Dravi
  o) Plakete Grada Koprivnice Žutom dućanu – Galeriji S
 11. Izbori za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice:
  a) Imenovanje Povjerenstva za provođenje izbora za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice
  b) Provedba izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
  c) Donošenje Rješenja o izboru članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
 12. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja GradaKoprivnice.
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice.
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ «A.N.Gostovinski» Koprivnica
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ «A.N.Gostovinski».
 16. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora OŠ «Braća Radić» Koprivnica.
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ «Braća Radić» Koprivnica.

Sjednicu možete skinuti ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice