HR EN

Grad Koprivnica

5. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.12.2013. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a)      II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
  b)      Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  c)      Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  d)     Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu.
  e)      Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu
  f)       Programa o izmjeni Programa  javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2013. godinu
 3. Donošenje:
  a)      Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcija za 2015.  i 2016.godinu
  b)      Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
  c)      Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu
  d)     Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu
  e)      Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu
  f)       Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu
  g)      Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2014. godinu
  h)      Program javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014.
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu.
 5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Tratinčica“  Koprivnica
 6. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2014. godinu.
 7. Donošenje:
  a)      Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2013. godini
  b)      Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za 2014. godinu

5. sjednica Gradskog vijeća

Video 5. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice