HR EN

Grad Koprivnica

4. sjednica Gradskog vijeća

22.7.2005. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju:
  1. Polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2005. godine
  2. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe u razdoblju I – VI mjesec 2005. godine.
  3. Konsolidiranog polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2005. godine.
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2004. godinu.
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2005. godinu..
 5. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama  Programa gradnje objekata  uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu.
 6. Donošenje Odluke o podjeli Osnovne škole “Đuro Ester” Koprivnica
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja:
  1. Osnovne škole “Đuro Ester” Koprivnica
  2. Osnovne glazbene škole “Fortunat Pintarić” Koprivnica.
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na zaključenje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske.
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici.
 10. Donošenje Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Koprivnice.
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju:
  1. Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice
  2. Odbora za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
  3. Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
  4. Komisije za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
  5. Komisije za popis birača

Skinite sjednicu u word dokumentu (zip) ovdje. (veličina 41 kb)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice