HR EN

Grad Koprivnica

4. sjednica Gradskog vijeća

Dana 25.10.2021. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

1. Pitanja i prijedlozi,

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2020./2021.:

a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica

b) Dječjeg vrtića „Smiješak“ Koprivnica

c) Dječjeg vrtića Sv. Josip Koprivnica-Podružnica Koprivnica

d) Dječjeg vrtića „Igra “ Koprivnica

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2020./2021.:

a) Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica

b) Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica

c) Osnovne škole „ Đuro Ester“ Koprivnica

d) Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica

e) Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

6. Donošenje:

a) Izmjena Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

b) Programa o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2021. godini:

a) Nagrade za životno djelo

b) Medalje Grada Koprivnice

c) Plakete Grada Koprivnice

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice

9. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Koprivnice članstvu Lokalne akcijske grupe „Izvor“

10. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o.

11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3069/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica

12. Donošenje Odluke o ustrojavanju i sastavu manjeg urbanog područja Koprivnica

13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine

14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice

Napomena:

Materijal za točku 5. dnevnog reda dostaviti će se nakon sjednice Odbora za izbor i imenovanja  koja je zakazana za 22.10.2021. u 18,00 sati.

Molim sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javiti na telefon 279 509 (UO za poslove Gradskog vijeća i opće poslove) ili 279 555 (Služba ureda gradonačelnika).

 

     PREDSJEDNIK

     Ivan Pal, prof.

 

Materijale sa 4. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 4. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice