HR EN

Grad Koprivnica

4. sjednica Gradskog vijeća

Dana 2.12.2013. godine Gradsko vijeće Grada Koprivnice održalo je 4. sjednicu sa slijedećim dnevnim redom 

  1. Pitanja i prijedlozi,
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice
  3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
  4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  Statut Dječjeg vrtića “Tratinčica” Koprivnica
  5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
  6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata za članove Nadzornog odbora Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica
  7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici
  8. Donošenje Zaključka o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, ispred Grada Koprivnice.
  9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  10. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice.

 Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća 

Materijali sa 4. sjednice Gradskog vijeća

Video snimku 4. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice