HR EN

Grad Koprivnica

35. sjednica Gradskog vijeća

10.12.2004. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.-
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2004. godinu.
 3. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2004. godinu.
 4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004.godinu
 5. Donošenje Proračuna Grada Koprivnice za 2005. godinu.
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2005. godinu.
 7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu.
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2005. godinu.
 9. Donošenje Projekcija Proračuna Grada Koprivnice za 2006. i 2007. godinu.
 10. Donošenje Odluke o raspodjeli i usklađivanju rezultata poslovanja iz 2003. godine.
 11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
 13. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Školskog odbora OŠ “Đuro Ester” Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice