HR EN

Grad Koprivnica

34. sjednica Gradskog vijeća

18.10.2004. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za pedagošku godinu 2003./2004.:
  1. Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica
  2. Dječjeg vrtića «Smiješak» Koprivnica
  3. Dječjeg vrtića Svetog Josipa – Podružnica Koprivnica
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za školsku godinu 2003./2004.:
  1. OŠ «Antun Nemčić – Gostovinski « Koprivnica
  2. OŠ «Braća Radić» Koprivnica
  3. OŠ «Đuro Ester» Koprivnica
  4. COOR Podravsko sunce» Koprivnica
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne glazbene škole «Fortunat Pintarić» Koprivnica
 5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Koprivnice
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2003./2004.
 7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice.
 8. Donošenje Odluke o izboru osoba kojima se povjeravaju komunalni poslovi zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta na području Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
 10. Donošenje Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Koprivnici.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice