HR EN

Grad Koprivnica

33. sjednica Gradskog vijeća

27.7.2004. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju:
  a) polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2004. godine
  b) Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2004. godine
  c) Izvješća o korištenju sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe u razdoblju I – VI mjesec 2004. godine.
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice.
 4. Donošenje Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice dodjelom koncesije.
 7. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «ZONA A-11» Koprivnica.
 8. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «Lenišće Zona B-5.»
 9. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti «Pri Sv. Magdaleni « u Koprivnici.
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne glazbene škole Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice