HR EN

Grad Koprivnica

33. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.3.2009. godine održana je 33. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2008. godinu:
  a)      Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
  b)      Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c)      Muzeja grada Koprivnice.
 1. Donošenje Odluke o ulaganju izgrađene komunalne infrastrukture u temeljni kapital Gradskog komunalnog poduzeća «Komunalac» d.o.o. Koprivnica
 2. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2009. godinu.
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice za 2008. godinu.
 4. Donošenje:
  a)      Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.
  b)      Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje VII-XII mjesec 2008. godine.
 1. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2008. godinu.
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice.
 3. Donošenje Pravilnika o stipendiranju studenta i učenika s područja Grada Koprivnice.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2008. godine u okviru Akcije «Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica».
 5. Donošenje Akcijskog plana provođenja Akcije «Sretno dijete – sretan grad –Koprivnica» za 2009.g.
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2008.godinu.
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.
 8. Donošenje Odluke o određivanju imena novoformiranim trgovima i ulicama na području Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o osnivanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Poduzetničkog inkubatora.
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje sportskim objektima
 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice.
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu.
 16. Donošenje Plana o izmjenama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Koprivnicu.
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

Sjednicu možete skinuti ovdje u zip formatu ( 1826 KB)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice