HR EN

Grad Koprivnica

32.sjednica Gradskog vijeća -26.2.2009.

Dana 26.2.2009. godine održana je 32. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2008. godinu
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2008. godinu
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever, ispred Grada Koprivnice.
 6. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća za 2009. godinu
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima.
 8. Donošenje:
  a)      Programa provođenja preventivne i obvezne preventivne deratizacije Grada Koprivnice za 2009.godinu
  b)      Operativnog plana preventivne i obvezne preventivne deratizacije Grada Koprivnice za 2009. godinu
 1. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
 2. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području Grada Koprivnice
 3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnih parkirališta
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za 2008. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju «Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 208. do 2010. godine», za 2008. godinu
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2008. godinu
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskih odbora:
  a)      OŠ «Antun Nemčić Gostovinski»
  b)      OŠ «Braća Radić»
  c)      OŠ «Đuro Ester»
  d)      OGŠ «Fortunat Pintarić»
  e)      COOR «Podravsko sunce»

Materijale možete skinuti ovdje ( zip format )

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice