HR EN

Grad Koprivnica

31. sjednica Gradskog vijeća

Dana 14. ožujka 2017. godine održana je 31. sjednica sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
  – polaganje svečane prisege zamjenika člana Gradskog vijeća
 3. Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu:
  a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c) Muzeja grada Koprivnice
  d) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zamjenika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016.godine
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2016. godinu
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
 8. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu.
 9. Donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2017. godinu
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica
  b) OŠ Braća Radić Koprivnica
  c) OŠ Đuro Ester Koprivnica
  d) Umjetničke škole F. Pintarić
  e) COOR Podravsko sunce
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Komunikacijske strategije upravljanja i provedbe Strategije razvoja grada Koprivnice 2015.-2020.
 12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2017. godini
 13. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2017. godini.
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 15. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice
 16. Donošenje Odluke o gradskim porezima
 17. Donošenje Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2017. godinu
 18. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 19. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
 20. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice
 21. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“
 22. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pri sv.Magdaleni I“.
 23. Donošenje Odluke o povjeravanju investicije izgradnje i opremanja Skloništa za izgubljene i napuštene životinje u Koprivnici
 24. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 25. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području Grada Koprivnice.
 26. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice.
 27. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Grada Koprivnice.
 28. Donošenje Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine
 29. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Groblja u prigradskom naselju Reka
 30. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt uređenje Dječjeg igrališta u prigradskom naselju Starigrad
 31. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prodaji i kupnji nekretnina u poslovnim zonama Grada Koprivnice
 32. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 33. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2016. godinu
 34. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016. godinu
 35. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
 36. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u:
  a) kulturi Grada Koprivnice za 2016. godinu
  b) obrazovanju Grada Koprivnice za 2016. godinu
  c) području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016. godinu
  d) području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016. godinu
  e) socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2016. godinu
  f) sportu Grada Koprivnice za 2016. godinu
 37. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2016./2017.
 38. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.
 39. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi akcije „Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica“ u 2016. i Plan provedbe za 2017. godinu
 40. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Koprivnici A Starčevića 20

 

Materijale sa 31. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 31. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice