HR EN

Grad Koprivnica

31. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.12.2008. godine održana je 31. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut:
  a) OŠ «A.N.Gostovinski» Koprivnica
  b) OŠ «Braća Radić» Koprivnica
  c) OŠ «Đuro Ester» Koprivnica
  d) OGŠ «Fortunat Pintarić» Koprivnica
  e) COOR «Podravsko sunce»
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2009. godinu.
 2. Donošenje
  a)      II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu
  b)      Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2008. godinu
  c)      Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 1. Donošenje
  a)      Proračuna Grada Koprivnice za 2009. godinu.
  b)      Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2009. godinu
  c)      Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 1. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2009. godinu
 2. Donošenje Projekcije Proračuna Grada Koprivnice za 2010. i 2011. godinu
 3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
 4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice
 5. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.
 6. Donošenje Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Koprivnice.
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Grada Koprivnice.
 8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata
  a)      za suce porotnike Županijskog suda u Koprivnici
  b)      za suce porotnike Vijeća za mladež Županijskog suda u Koprivnici

Kompletnu sjednicu možete skinuti ovdje (zip, 929 KB)

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice