HR EN

Grad Koprivnica

30. sjednica Gradskog vijeća

18.3.2004. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2003. godinu:
  1. Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
  2. Muzeja Grada Koprivnice
  3. Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
 3. Donošenje
  1. a) Godišnjeg obračuna proračuna Grada Koprivnice za 2003. godinu.
  2. b) Konsolidiranog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Koprivnice za 2003.godinu.
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za razdoblje VII-XII mjesec 2003. godine.
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu.
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2003. godinu.
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice za 2003. godinu.
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o dodatnom socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2003. godinu.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodatnom socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Izmjene Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Koprivnice.
 11. Donošenje
  1. Programa provođenja obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Koprivnice u 2004. godini
  2. Operativnog plana obvezatne preventivne deratizacije Grada Koprivnice u 2004. godini.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice