HR EN

Grad Koprivnica

30. sjednica Gradskog vijeća

Dana 6.12.2016. godine održana je 30. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
  b) Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
  c) Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2016. godinu
  d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2016.godinu
  e) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2016.godinu
  f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2016.godinu
  g) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2016.godinu
  h) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2016.godinu
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju između KOMUNALAC d.o.o. i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.
 6. Donošenje:
  a) Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.
  b) Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 7. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
  b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
  c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu
  d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017.godinu
  e) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2017.godinu
  f) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2017.godinu
  g) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2017.godinu
  h) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2017.godinu
  i) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2017.godinu
  j) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2017. godinu
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu COOR Podravsko sunce za školsku godinu 2015./2016.
 11. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju na korištenje zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara b.b. u Koprivnici
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici za  2016. godinu
 13. Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta k.č.br. 5497/12 k.o. Koprivnica
 14. Donošenje Odluke u ukidanju statusa  javnog dobra u općoj uporabi k.č.br.5365/2
 15. Donošenje  Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka na području Grada Koprivnice – Nerazvrstana cesta oznake NC 017
 16. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska“ i „Radnička“
 17. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini
 18. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2017. godinu
 19. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u 2017.godini
 20. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2015./2016.
 22. Donošenje:
  a) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
  b) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
 23. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidatkinje za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

Materijale sa 30. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 30. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice