HR EN

Grad Koprivnica

3. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša

Dana 23.12.2013. godine održana je 3. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,  sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje prijedloga:
  a)      II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
  b)      Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  c)     Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  d)     Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu.
 2. Razmatranje prijedloga:
  a)  Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcija za 2015.  i 2016.godinu b)  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
  c)  Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu+Amandman
 3. Razmatranje prijedloga :
  a)      Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2013. godini
  b)      Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
 4. Djelokrug i način rada te prava članova Odbora
 5. Razno.-

1. a) Odbor je  većinom glasova ( 5 “za“, 2 „protiv“)  podržao prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu, iz nadležnosti  Odbora
1. b) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „protiv“)  podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
1. c) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „protiv“)  podržao prijedlog Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
1. d) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „protiv“)  podržao prijedlog Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
2. a) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3 „protiv“)   podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu i Projekcija za 2015.  i 2016.godinu, iz nadležnosti Odbora
2. b) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3 „protiv“)   podržao prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu
2. c) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3 „protiv“)   podržao prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2014. godinu
3. a) Odbor je većinom glasova ( 5“za“, 2 „suzdržana“)   podržao Analizu stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice u 2013. godini
3. b) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 3 „suzdržana“)   podržao Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Koprivnice za 2014. godinu

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice