HR EN

Grad Koprivnica

3. sjednica Gradskog vijeća

Dana 20. listopada 2017. godine održana je  3. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2016./2017.:
  a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica
  d) Dječjeg vrtića „Igra “
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2016./2017.:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski
  b) OŠ Braća Radić
  c) OŠ Đuro Ester
  d) Umjetnička škola Fortunat Pintarić
  e) COOR Podravsko sunce
 4. Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 30.6.2017.
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2017.godinu
 6.  Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
  b) Programa o II. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu.
  d) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu
  e) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2017. godinu
  f) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2017. godinu
  g) Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2017. godinu
  h) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2017. godinu
  i) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2017. godinu
 7. Izbor  članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice :
  a) Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
  b) Provedba izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
  c) Donošenje Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
 8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini:
  a) Počasni građanin Grada Koprivnice
  b) Nagrada za životno djelo
  c) Medalja Grada Koprivnice
  d) Plaketa Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice
 11. Donošenje ­Zaključka o usvajanju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020.
 12. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 13. Donošenje Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Koprivnice
 14. Donošenje Zaključka o pokretanju inicijative za dopunu upisnog područja Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica s ulicama koje čine područje Mjesnog odbora „KUNOVEC BREG“
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici.

Materijale sa 3. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 3. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice