HR EN

Grad Koprivnica

3. sjednica Gradskog vijeća

Dana 29.07.2009. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice.
 3. Donošenje Odluke o naknadama troškova vijećnika Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika.
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima.
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice.
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Koprivnice.
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o zdravom gradu.
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski sveučilišni i poslijediplomski specijalistički studij.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. Koprivnica.
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova:
  a)     Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju,
  b)     Odbora za dodjelu javnih priznanja,
  c)     Odbora za obilježavanje preuzimanja vojarne 30.09.1991.,
  d)     Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice.
  e)     Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Koprivnice.
 14. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju:
  a)      Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnice,
  b)      Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice.

Sjednicu možete skunuti ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice