HR EN

Grad Koprivnica

29. sjednica Gradskog vijeća

Dana 22.02.2021. održana je 29. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi za 2020. godinu:
  a) Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica,
  b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c) Muzeja grada Koprivnice
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2020. godinu
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2020. godinu
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) grada Koprivnice
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2020. godinu
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07. 2020. do 31.12.2020. godine
 9. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Koprivnice
 10. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poduzetim mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  na području Grada Koprivnice u 2020. godini.
 12. Donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici
 13. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta DVD Jagnjedovec
 14. Donošenje Odluke o prodaji dijelova nekretnina k.č.br. 4818/8 i 4818/9 u k.o. Koprivnica na Trgu dr. Žarka Dolinara
 15. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice
 17. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2021. godini.
 18. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice.
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financiranju troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2020./2021
 20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za 2020. godinu:
  a) u kulturi i turizmu Grada Koprivnice,
  b) u obrazovanju Grada Koprivnice,
  c) u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice,
  d) u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice,
  e) u sportu Grada Koprivnice,
  f) u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice,
  g) u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice
  h) u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice
 21. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Koprivnice od 2016. do 2019. godine
 22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja grada Koprivnice 2015.-2020., za 2019. i 2020. godinu
 23. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
 24. Informacija o pokretanju kandidature Grada Koprivnice za stjecanje certifikata „Grad za mlade“.
 25. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice
 26. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.

Materijale sa 29. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 29. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice