HR EN

Grad Koprivnica

29. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.7.2008. godine održana je 29. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2007. godinu trgovačkog društva:
  a)      «Komunalac» d.o.o. Koprivnica
  b)      «Trg» d.o.o. Koprivnica
  c)      «Koprivnički poduzetnik» d.o.o. Koprivnica.
 1. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica.
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju:
  a)     Polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine,
  b)      Izvještaja o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje I-VI mjesec 2008. godine
  c)      Konsolidiranog polugodišnjeg financijskog izvještaja Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.
 1. Donošenje:
  a)      I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu,
  b)      Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2008. godinu
  c)      Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju trgovačkog društva od posebnog interesa za Grad Koprivnicu
 3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
 4. Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja «Cvjetna» u Koprivnici.

Skinite sjednicu u word dokumentu (zip) ovdje. (veličina  MB)

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice