HR EN

Grad Koprivnica

28. sjednica Gradskog vijeća

Dana 05.12.2012. održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi
 2. Donošenje:
  a)  II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu
  b)  Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  c)  Plana o izmjenama  i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
  d)  Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2012. godinu
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima
 5. Donošenje:
  a)      Proračuna Grada Koprivnice za 2013.godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
  b)      Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
  c)      Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu
  d)     Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu
  e)      Programa javnih potreba u športu Grada Koprivnice za 2013. godinu
  f)       Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013.g.
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu
 7. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2013. godinu
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
 9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut
  a)      OŠ A.N.Gostovinski,
  b)      OŠ Braća Radić,
  c)      OŠ Đuro Ester,
  d)     COOR Podravsko sunce
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2013. godinu.
 11. Donošenje Odluke o određivanju imena novoformiranih ulica na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje Odluke o namjeri provedbe projekata izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskih objekata na području Grada Koprivnice po modelu javno-privatnog partnerstva
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanje prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u  Varaždinu
 14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za nabavu glazbenih instrumenata

Materijale možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice