HR EN

Grad Koprivnica

27.sjednica Gradskog vijeća

Dana 22.10.2012. održana je 27.sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi. 
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu osnovnih škola za školsku godinu 2011./2012.
  a) OŠ A.N.Gostovinski,
  b) OŠ Braća Radić,
  c) OŠ Đuro Ester,
  d) COOR Podravsko sunce,
  e) GŠ Fortunat Pintarić.
 3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2012. godini
  a) Nagrade za životno djelo,
  b) Medalje Grada Koprivnice,
  c) Plakete Grada Koprivnice.
 4. Donošenje Odluke:
  a) o zaduživanju Grada Koprivnice,
  b) o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima.
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu.
 6. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i građenje nerazvrstanih cesta.
 8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Zaključka o upućivanju zahtjeva Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture vezano uz status i planirani rok izgradnje autoceste A 12.
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica.
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Koprivnica – nabava gospodarskog vozila prilagođenog za prijevoz hrane u tovarnom prostoru.
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih i učeničkih stipendija Grada Koprivnice za akademsku/školsku godinu 2011./2012.
 13. Donošenje Rješenja:
  a) o imenovanju člana Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever ispred Grada Koprivnice,
  b) o razrješenju tri člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice,
  c) o imenovanju dva člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Koprivnice,
  d) o razrješenju zamjenika zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnice,
  e) o imenovanju zamjenika zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Koprivnice,
  f) o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice,
  g) o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice.
 14. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na k.č.br. 2336/1 i druge u k.o. Koprivnica.

Materijale sa sjednice možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice