HR EN

Grad Koprivnica

26. sjednica Gradskog vijeća

Dana 13.10.2020. godine održana je 26. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2019./2020.:
  a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“
  b) Dječjeg vrtića „Smiješak“
  c) Dječjeg vrtića Sv. Josip
  d) Dječjeg vrtića „Igra “
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu škola za školsku godinu 2019./2020.:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski
  b) OŠ Braća Radić
  c) OŠ Đuro Ester
  d) Umjetnička škola Fortunat Pintarić
  e) COOR Podravsko sunce
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2019. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) ENTER KOPRIVNICA d.o.o.
  d) KAMPUS d.o.o.
  e) RK PODRAVKA s.d.d.
  f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
  g) Regionalna energetska agencija Sjever
 5. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduženje Gradskog komunalnog poduzeća „KOMUNALAC“ društvo s ograničenom odgovornošću
 8.  Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu
 10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice  za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.
 12. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2020. godini
 13. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice :
  a) Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
  b) Provedba izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
  c) Donošenje Rješenja o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice
 17. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice
 18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga na području Grada Koprivnice
 19. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
  b) imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
  c) razrješenju članova Odbora za branitelje
  d) imenovanju članova Odbora za branitelje

Materijale sa 26. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 26. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice