HR EN

Grad Koprivnica

26. sjednica Gradskog vijeća

17.3.2008. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju područja mogućih projekata prema iskazanim prioritetima i ciljevima – IV korak Lokalne Agende 21
 3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2007. godinu
 4. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2008. godinu
 5. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje sportskim objektima.
 6. Donošelnje Odluke o izmjeni Oduke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu «Trg» d.o.o. Koprivnica za zaduživanje
 7. Donošenje Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski sveučilišni i poslijediplomski specijalistički studij .
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Koprivnici.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla.
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama.
 14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o javnom vodovodu.
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Koprivnice.
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice za 2007. godinu.
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2007. godinu.tabela )
 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2007. godine u okviru akcije «Sretno dijete – sretan grad-Koprivnica» . (tabela)
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva za 2007. godinu
 20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture koja se financira iz komunalne naknade za 2007. godinu.
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu.
 22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za pripajanje naselja Glogovac Gradu Koprivniciinicijativa ).
 23. Donošenje Poslovnika o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice