HR EN

Grad Koprivnica

25. sjednica Gradskog vijeća

24.12.2007. održana je sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi.-
 2. Donošenje:
  1. III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinuNaslovna1, Članak 2 NaslovnePrihodi i općiRashodi općiČlanak 3 naslovneRashodi i posebniČlanak 4 naslovneObrazloženjeRashodi po funkcijskoj klasifikaciji
  2. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2007. godinu,
  3. Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu+obrazloženje
 3. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinuNaslovnicaPrihodi – opći dioRashodi-opći dio, Naslovnica 2Rashodi-posebni dioNaslovnica 3, Proračun 2008.-funkcijska klasifikacija
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2008. godinu
  3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.
 4. Donošenje Konsolidiranog Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu. Naslovna,Prihodi, Rashodi
 5. Donošenje Projekcije Proračuna Grada Koprivnice za 2009. i 2010. godinu.NaslovnaProjekcijeProjekcije-prihodiProjekcija rashodiProjekcija rashodi posebni dioNaslovnica 2
 6. Donošenje  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.
 7. Donošenje  Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice.
 8. Donošenje  Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi.
 9. Donošenje  Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice.
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana za 2008. godinu Savjeta mladih Grada Koprivnice.
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Koprivnice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice