HR EN

Grad Koprivnica

25. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.3.2016. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu:
  a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Pučkog otvorenog učilišta KoprivnicaŽ
  c) Muzeja grada Koprivnice
 3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta:
  a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica
  b) OŠ Braća Radić Koprivnica
  c) OŠ Đuro Ester Koprivnica
  d) Umjetničke škole Fortunat Pintarić
  e) COOR Podravsko sunce
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2015. godinu
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2015. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2016. do 2020.godine.
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – Grada Koprivnice.
 9. Donošenje Odluke o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice.
 11. Donošenje Odluke o kandidiranju Projekta rekonstrukcije postojeće spojne prometnice između naselja Reka i naselja Starigrad na području Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade.
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2015./2016.
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2015. godine i akcijskog plana za 2016. godinu – Akcija „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu te programa rada i financijskog plana za 2016. godinu – Stručni tim za pružanje podrške roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice
 16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2016./2017
 17. Donošenje Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa za  sustav civilne zaštite Grada Koprivnice
 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.
 19. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice
 20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice

Materijale sa 25. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 25. sjednice Gradskog vijeća možete ovdje

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice