HR EN

Grad Koprivnica

25. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.7.2012. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva:
  a) GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica
  b) Trg d.o.o. Koprivnica
  c) Koprivnički poduzetnik d.o.o. Koprivnica
  d) Koprivnica sport d.o.o. Koprivnica
  e) Kampus d.o.o. Koprivnica.
 3. Donošenje:
  a) I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu
  b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  c) Plana o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
  d) Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2012. godinu
 4. Donošenje:
  a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2012. godine
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice u razdoblju od 01. siječnja do 30.lipnja 2012. godine
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2012. godinu.
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2011. godinu.
 7. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice
 8. Donošenje Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s području Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice
 10. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivnici
 11. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2012. godinu
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2011. do 2013. godine, za 2011. godinu
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju projekta „Zdravi grad“ Koprivnica u 2011. godini
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2011. godinu.
 15. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra k.č.br. 10915/2 k.o. Koprivnica
 16. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za prodaju poslovnih prostora u prizemnom dijelu građevine P-28 (3. „Šparna hiža“)
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju II. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“

Materijale sa sjednice možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice